Handmade Scrapbook_ Save The Date (wedding)

973,500 

Handmade Scrapbook Save The Date

Scrapbook là 1 dạng album ảnh, tạo cho người sử dụng 1 không gian để viết lại những suy nghĩ,  cảm xúc của mình xung quanh tấm ảnh.

Bên trong Scrapbook  đã được trang trí sẵn. Khách hàng mua về chỉ cần dán hình hoặc trang trí thêm tùy  ý.

Kích thước: 23 x 23 cm

Tham khảo cách dán hình và trang trí cho scrapbook trong video này nhé:

https://www.youtube.com/watch?v=oR8B_nHWEq0

Mã: SB23SQ02