Twist & pop_blank-card(Thiệp trơn)

30,000 

Tên sản phẩm: Twist and Pop Blank Card.

(Twist & pop_Blank-card (Thiệp trơn))

Kích thước: 14x15cm

Mô tả: Giấy kraft nâu dày 250gsm

Chất liệu: Giấy kcraft.