Water-fall_Blank-card (Thiệp trơn)

30,000 

Tên sản phẩm: Water Fall Blank Card

(Water-fall_Blank-card (Thiệp trơn))

Kích thước: 12x15cm

Mô tả: Giấy kraft nâu dày 250gsm

Chất liệu: Giấy kcraft.