Fairy Corner > Sản phẩm > Dịch Vụ > Dịch vụ gói quà

Showing all 2 results

Fairy Corner mở thêm dịch vụ gói quà, nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng – Cần một món quà được chuẩn bị chỉnh chu, đóng gói kĩ lưỡng, thể hiện tấm lòng của người tặng đến người nhận.
Hiện tại Fairy Corner có 2 dịch vụ: Dịch vụ gói quà nghệ thuật và dịch vụ gói quà cơ bản.
Đối với dịch vụ gói nghệ thuật, khách hàng có thể đưa ra một số yêu cầu nâng cao về cách gói, cách xếp giấy, thắt nơ,…