Mục “Sản Phẩm Khác” dành cho các sản phẩm sáng tạo khác ngoài album handmade hoặc hàng ký gửi từ các thương hiệu kinh doanh tạp chí, sổ, khung gỗ…

Bạn có thể tìm được gì tại đây?

  • Những nguyên liệu để gói quà (đóng gói món quà xinh đẹp).
  • Tạp chí sáng tạo, truyền cảm hứng.