Bó hoa giấy mini

60,000 

Bó hoa giấy mini được làm thủ công hoàn toàn (chi tiết hoa, lá, giấy bọc).

Có đính kèm nam châm ở mặt sau để sử dụng như đồ nhắc việc

(Do đặc trưng hàng thủ công nên mỗi sản phẩm sẽ có đôi chút khác biệt, khách hàng có thể yêu cầu xem lại ảnh mẫu hiện có trước khi mua).