Dịch vụ đặt thiệp thôi nôi (50 thiệp)

500,000 

Phong bì kích thước 11x16cm

Thiệp kích thước 10x15cm

Giấy thiệp dày, chất lượng

Tặng kèm phí thiết kế

100% handmade

Thiệp thiết kế sẽ có ghi sẵn thời gian, địa điểm, tiết kiệm được thời gian ghi

Link đặt thiệp: Đăng ký