Fairy Corner > Sản phẩm > Vật Liệu Trang Trí > Giấy Nền > Giấy Bìa Họa Tiết > Giấy bìa cứng họa tiết xanh (30×30 cm)