Fairy Corner > Sản phẩm > Vật Liệu Trang Trí > Giấy Nền > Giấy Bìa Họa Tiết > Giấy bìa cứng họa tiết_At The Sea (30×30 cm)