Fairy Corner > Sản phẩm > Vật Liệu Trang Trí > Giấy Nền > Giấy Bìa Họa Tiết > Giấy Bo bồi 30×30 họa tiết hoa sọc ngang