Butterfly layer 23x23cm

120,000 

Layer-23×23-Butterfly

Layer là trang bên trong của Scrapbook.

Layer đã được Fairy Corner trang trí sẵn theo các chủ đề nhất định có 2 loại kích thước là 23cm và 30m.

Kích thước : 23×23

còn 67 hàng