Enchanted Love layer 30x30cm

170,000 

Layer-30×30-Enchanted-love

Layer là trang bên trong của Scrapbook.

Layer đã được Fairy Corner trang trí sẵn theo các chủ đề nhất định có 2 loại kích thước là 23cm và 30m.

Kích thước : 30x30cm

còn 13 hàng