Ngoài cung cấp các sản phẩm Fairy còn cung cấp các dịch vụ đặc biệt để hỗ trợ bạn thực hiện việc trang trí Album Handmade dễ dàng hơn.

Hiện tại Fairy có các dịch vụ đặc biệt hỗ trợ như: Dịch vụ in ảnh, dịch vụ thuê chỗ DIY, dịch vụ đóng khoen giấy..