Danh Mục: Tuyển Dụng

“TIÊN THIẾT KẾ”, MẢNH GHÉP CÒN THIẾU TRONG GIA ĐÌNH NHÀ TIÊN

Fairy Corner là góc nhỏ giữa Sài Gòn tấp nập, nơi các TIÊN ngự trị và tạo ra những sản phẩm đầy sáng tạo & khác biệt cho mọi người. Tại Fairy, các Tiên chia sẻ cùng nhau đam mê sáng tạo, mọi người tôn trọng sự khác biệt của nhau, và luôn nỗ lực cùng […]

TUYỂN “TIÊN KINH DOANH” BÁN THỜI GIAN

Fairy Corner là góc nhỏ giữa Sài Gòn tấp nập, nơi các TIÊN ngự trị và tạo ra những sản phẩm đầy sáng tạo & khác biệt cho mọi người. Tại Fairy, các Tiên chia sẻ cùng nhau đam mê sáng tạo, mọi người tôn trọng sự khác biệt của nhau, và luôn nỗ lực cùng […]