Fairy Corner > Sản phẩm > Dịch Vụ > Dịch vụ đóng khoen giấy

Dịch vụ đóng khoen giấy dành cho những bạn tự tay làm một quyển Scrapbook.

Fairy Corner giúp bạn đóng từng khoen mắt cáo để định hình và bảo quản giấy không bị tưa trong quá trình xem album, sử dụng.

Chi phí đóng khoen mắt cáo chỉ:

1.000đ/khoen

Bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng để đưa yêu cầu đóng khoen đúng mong muốn.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.