Hiển thị tất cả 8 kết quả

Postcard (bưu thiếp hay bưu thiệp) là một mảnh giấy dày hay giấy bìa cứng hình chữ nhật dành cho văn bản và gửi thư mà không cần phong bì. Thường là những tấm bưu thiếp có một mặt là hình ảnh, và mặt còn lại để ghi địa chỉ và ghi một thông điệp nào đó.
Tại Fairy Corner, postcard còn được dùng để trang trí, đính kèm scrapbook hoặc thay cho giấy viết thư, để người dùng viết lên lời yêu thương, nhắn nhủ tặng cho người nhận.