Fairy Corner > Sản phẩm > Vật Liệu Trang Trí > Bộ Giấy > Wild And Free (Bộ 6 giấy và sticker/hình dán)