Fairy Corner > Sản phẩm > Vật Liệu Trang Trí > Dây Trang Trí > DÂY GIẤY 2 MÀU XANH LÁ TRẮNG