Fairy Corner > Sản phẩm > Vật Liệu Trang Trí > Die Cut (Hình cắt trang trí) > Giấy > Khung hình, hàng rào (hình cắt trang trí)

Khung hình, hàng rào (hình cắt trang trí)

20,000 

Bộ gồm 3 sản phẩm: Viền khung hình 9×12, viền khung hình 6×9 và 1 hình cắt hàng rào.

Với bộ khung hình, hàng rào cắt viền bạn có thể kết hợp với dây thừng dùng làm khung hình dây treo tường, trang trí scrapbook.