Fairy Corner > Sản phẩm > Dịch Vụ > Dịch vụ in ảnh > Gói in ảnh Mini Album

Gói in ảnh Mini Album

88,000 

Gói in ảnh dành cho Mini Album gồm 22 tấm 6×9
Dịch vụ in ảnh không bao gồm album, dịch vụ dán ảnh, chỉnh sửa, thay đổi hình ảnh.
Hình được rửa trên giấy lụa, phù hợp với việc làm album, scrapbook để tránh tình trạng dính hình, hình ảnh sẽ được bảo quản tốt hơn.
Fairy Corner sẽ liên hệ hướng dẫn cách gửi hình sau khi nhận được thông báo chuyển khoản hoặc đơn đặt hàng.