Fairy Corner > Sản phẩm > Vật Liệu Trang Trí > Vật Liệu Khác > Khoen còng > Khoen còng đồng đường kính 38mm