Fairy Corner > Sản phẩm > Khung hình > Khung Hình Gỗ > Khung gỗ chữ nhật 13,7 x 18,8 cm