Fairy Corner > Sản phẩm > Khung hình > Khung Hình Gỗ > Khung hộp gỗ thông 32x22x6 cm