Fairy Corner > Sản phẩm > Vật Liệu Trang Trí > Die Cut (Hình cắt trang trí) > Giấy > Love Palette (Bộ hình cắt trang trí)

Love Palette (Bộ hình cắt trang trí)

38,000 

Số lượng hình: Khoảng 50 hình

Chất liệu giấy dày

Màu mực in đẹp, không lem nhoè
Đường cắt sắc nét (cắt bằng khuôn thay vì cắt tay)

còn 109 hàng