Fairy Corner > Sản phẩm > Thiệp > Thiệp Giáng Sinh (Noel) > Merry Christmas cây thông (Thiệp giáng sinh ép kim)