Fairy Corner > Sản phẩm > Thiệp > Thiệp Giáng Sinh (Noel) > Merry Christmas (hoạ tiết lá ép kim)