Fairy Corner > Sản phẩm > Vật Liệu Trang Trí > Postcard > Postcard Xe Ôm Sài Gòn

Postcard Xe Ôm Sài Gòn

8,000 

Postcard Xe Ôm Sài Gòn có thể dùng để gửi lời nhắn nhủ cho người thân, người quen hoặc trang trí trong scrapbook, fly album,…

Kích thước: 10 x 15 cm

còn 4 hàng