Sổ album trơn 14x23cm

120,000 

Sổ trơn khổ ngang (hoặc đứng tùy cách sử dụng)

Kích thước: 14x23cm

Bao gồm:

  • 1 cặp bìa bọc giấy hoa
  • 10 tờ giấy ruột sổ bằng giấy kraft, định lượng 370gsm
  • 2 khoen còng có khóa d = 38

Cách sử dụng: Dán hình và trang trí thành album, sổ ảnh..

còn 7 hàng