Fairy Corner > Sản phẩm > Thiệp > Thiệp 20/11 (Nhà giáo) > Cô ơi, cô thật dễ thương (thiệp 20/11)