Fairy Corner > Sản phẩm > Sản Phẩm Khác > Phụ kiện gói quà > Giấy gói quà > Giấy kraft nâu gói quà 79×54 cm (120gsm)