Fairy Corner > Sản phẩm > Special Gifts > Phụ kiện gói quà > Túi giấy > Túi giấy họa tiết loại 35 (kt 19,5 x 15,5 x 8,6 cm)