Fairy Corner > Sản phẩm > Vật Liệu Trang Trí > Hoa/Lá Giấy > Hoa hồng giấy màu trắng kem kt 2cm (set/5 cái)