Fairy Corner > Sản phẩm > Vật Liệu Trang Trí > Vật Liệu Khác > Khoen còng > Khoen còng inox đường kính 50mm