Fairy Corner > Sản phẩm > Vật Liệu Trang Trí > Hoa/Lá Giấy > Lá khô màu xanh Turquoise (set 10 cái)