Fairy Corner > Sản phẩm > Vật Liệu Trang Trí > Hoa/Lá Giấy > Lá nhuộm xanh lá 8,5 cm (Set 10 cái)