Fairy Corner > Sản phẩm > Vật Liệu Trang Trí > Postcard > Postcard Cà Phê Sữa Đá

Postcard Cà Phê Sữa Đá

8,000 

Postcard Cà Phê Sữa Đá có thể dùng để gửi lời nhắn nhủ cho người thân, người quen hoặc trang trí trong scrapbook, fly album,…

Kích thước: 10 x 15 cm