Fairy Corner > Sản phẩm > Gift Sets > Set quà Feather

Set quà Feather

375,000 

Set quà Feather gồm:

  1. Set viết chấm mực gồm 6 ngòi, 1 gác bút
  2. Mực viết
  3. Sổ tay kích thước 21×14,8 cm
  4. Sáp thơm hoa khô
  5. Hộp giấy kraft cột nơ
  6. Kèm giấy rơm và túi giấy