Fairy Corner > Sản phẩm > Thiệp > Thiệp 20/11 (Nhà giáo) > Thiệp hiệu ứng bó hoa nổi 3D