Thiệp handmade hiệu ứng Happy Women’s Day

88,000 

Thiệp handmade hiệu ứng Happy Women’s Day là series thiệp đặc biệt dành cho ngày Phụ Nữ với bốn mẫu thiệp và 4 hiệu ứng khác nhau.

\Ngoài chức năng là một tấm thiệp đặc biệt, thiệp còn có thể dùng như mini album, bạn có thể dán khoảng 5 tấm ảnh để làm món quà của mình thêm đặc biệt.