Fairy Corner > Sản phẩm > Hàng Mới Về > Vòng hoa Tết (để bàn)

Vòng hoa Tết (để bàn)

450,000 

Vòng hoa Tết để bàn

Kích thước 29,5 cm

Chât liệu từ gỗ và giấy

Sản phẩm thủ công hoàn toàn, sản xuất bởi Clayla và phân phối bởi Fairy Corner