Fairy Corner > Sản phẩm > Hàng Mới Về > Vòng hoa treo Tết

Vòng hoa treo Tết

450,000 

Vòng hoa treo Tết (có sẵn dây treo)

Kích thước 29,5 cm

Chât liệu từ gỗ và giấy

Sản phẩm thủ công hoàn toàn, sản xuất bởi Clayla và phân phối bởi Fairy Corner