Tag Archives: journalisting

TẠI SAO PHẢI SCRAPBOOK ?

Scrapbook là gì? Ở bài viết giải thích về nguồn gốc của Scrapbook, Fairy đã “truy lùng” cội nguồn về lịch sử hình thành rồi, bạn có thể tham khảo lại bài viết tại đây 1/ Thuật ngữ Scrapbook và cách hiểu đơn giản: Scrapbook được hiểu đơn giản như là “album hình handmade”. Ngoài […]